Codes GDS

B-APARTHOTEL AMBIORIX

AMADEUS OI BRUAMB
SABRE OI 102076
GALILEO OI 92180
ENVERGURE MONDIALE OI BRUAX

 

B-APARTHOTEL GRANDE PLACE

CODE CHAINE
AMADEUS OI BRUBGPP
SABRE OI 177345
GALILEO OI 51805
ENVERGURE DU MONDE OI BRUBG

 

B-APARTHOTEL MONTGOMERY

CODE CHAINE
AMADEUS OI BRUMNT
SABRE OI 102723
GALILEO OI 94203
ENVERGURE DU MONDE OI BRUMN

 

B-APARTHOTEL REGENT

CODE CHAINE
AMADEUS OI BRUREG
SABRE OI 177249
GALILEO OI 21805
ENVERGURE DU MONDE OI BRURE

 

B-APARTHOTEL KENNEDY

CODE CHAINE
AMADEUS OI HAGKEN
SABRE OI 306386
GALILEO OI C1660
ENVERGURE MONDIALE OI HAGKE

Quick Response Code